Uchwały zarządu

Nr 17/315/14 z dn. 07-01-2014

w sprawie wydatkowania w 2014 r. środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”

więcej

Nr 16/315/14 z dn. 07-01-2014

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku

więcej

Nr 15/315/14 z dn. 07-01-2014

w sprawie przekazania do uzgodnienia z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Siedlcach

więcej

Nr 14/315/14 z dn. 07-01-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej oraz przyjęcia Listy stypendystów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów (Poddziałanie 8.2.2 PO KL)

więcej

Nr 13/315/14 z dn. 07-01-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku

więcej

Nr 12/315/14 z dn. 07-01-2014

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie mienia ruchomego przez Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

więcej

Nr 11/315/14 z dn. 07-01-2014

w sprawie wyrażenia zgody Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń i powierzchni stanowiącej część budynku znajdującego się na nieruchomości w Pionkach przy ul. Radomskiej 7 na rzecz Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku

więcej

Nr 10/315/14 z dn. 07-01-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru umowy o przekazywanie przewoźnikom dopłat do pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych

więcej

Nr 9/315/14 z dn. 07-01-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039

więcej

Nr 8/315/14 z dn. 07-01-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.