Uchwały zarządu

Nr 79/316/14 z dn. 14-01-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

więcej

Nr 78/316/14 z dn. 14-01-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie prawa służebności przechodu i przejazdu

więcej

Nr 77/316/14 z dn. 14-01-2014

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 76/316/14 z dn. 14-01-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie umowy dotyczącej udostępnienia części nieruchomości położonej przy ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie na rzecz RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o.

więcej

Nr 75/316/14 z dn. 14-01-2014

w sprawie zawarcia Aneksu do umowy użyczenia nieruchomości położonych w Zagórzu, Józefowie i Warszawie na rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/Warszawy

więcej

Nr 74/316/14 z dn. 14-01-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki

więcej

Nr 73/316/14 z dn. 14-01-2014

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a wydawnictwem „Camvid” dotyczącego wydania albumu o Województwie Mazowieckim

więcej

Nr 72/316/14 z dn. 14-01-2014

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenia muzealiów będących w posiadaniu Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

więcej

Nr 71/316/14 z dn. 14-01-2014

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

więcej

Nr 70/316/14 z dn. 14-01-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.