Uchwały zarządu

Nr 196/321/14 z dn. 04-02-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów ustanowienia odrębnej własności oraz umów przeniesienia własności lokali użytkowych oznaczonych nr 20 i 21, położonych przy ul. Bolesława Prusa 3 w Ostrowi Mazowieckiej

więcej

Nr 195/321/14 z dn. 04-02-2014

w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kochanowskiego

więcej

Nr 194/321/14 z dn. 04-02-2014

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Sokołowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej 49

więcej

Nr 193/321/14 z dn. 04-02-2014

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi polegającej na wykonaniu tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

więcej

Nr 192/321/14 z dn. 04-02-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego” planowanego do zgłoszenia w roku 2009 do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 191/321/14 z dn. 04-02-2014

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

więcej

Nr 190/321/14 z dn. 04-02-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkach

więcej

Nr 189/321/14 z dn. 04-02-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego umów i porozumień w przedmiocie odstąpienia, rozwiązania, przystąpienia do długu lub cesji umów przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce

więcej

Nr 188/321/14 z dn. 04-02-2014

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia pt.: „Stolica Kultury Mazowsza”

więcej

Nr 187/321/14 z dn. 04-02-2014

w sprawie współorganizacji, z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie Gali Finałowej I Festiwalu Teatrów Młodzieżowych w ramach obchodów „Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.