Uchwały zarządu

Nr 652/346/14 z dn. 06-05-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Mazowieckiego w latach 2014 – 2016

więcej

Nr 651/346/14 z dn. 06-05-2014

w sprawie wykazu dróg i odcinków dróg wojewódzkich podlegających kontroli wykonywanych przez Departament Organizacji i Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 650/346/14 z dn. 06-05-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy o użyczenie nieruchomości, zawartej w dniu 30 marca 2012 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

więcej

Nr 649/346/14 z dn. 06-05-2014

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2014 r. na realizację zadania pn.: „Roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

więcej

Nr 648/346/14 z dn. 06-05-2014

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu

więcej

Nr 647/346/14 z dn. 06-05-2014

w sprawie zakupu usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przekazania aportem spółce, która powstanie w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

więcej

Nr 646/346/14 z dn. 06-05-2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

więcej

Nr 645/346/14 z dn. 06-05-2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

więcej

Nr 644/346/14 z dn. 06-05-2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Regionalnego w Siedlcach

więcej

Nr 643/346/14 z dn. 06-05-2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.