Uchwały zarządu

Nr 656/347/14 z dn. 09-05-2014

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 655/347/14 z dn. 09-05-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr 26/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039

więcej

Nr 654/347/14 z dn. 09-05-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego Autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej

Nr 653/347/14 z dn. 09-05-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.