Uchwały zarządu

Nr 694/348/14 z dn. 13-05-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Mazowieckie do spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

więcej

Nr 693/348/14 z dn. 13-05-2014

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, Priorytet 2. Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu

więcej

Nr 692/348/14 z dn. 13-05-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na wynajem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń na rzecz podmiotu świadczącego usługi z zakresu kompleksowego utrzymania czystości SPZOZ w Ostrołęce przy Al. Jana Pawła II 120 i 120 A

więcej

Nr 691/348/14 z dn. 13-05-2014

w sprawie zakupu usługi polegającej na wykonywaniu w 2014 r. na rzecz Województwa Mazowieckiego wycen nieruchomości

więcej

Nr 690/348/14 z dn. 13-05-2014

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III "Regionalny system transportowy", Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”

więcej

Nr 689/348/14 z dn. 13-05-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 688/348/14 z dn. 13-05-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 687/348/14 z dn. 13-05-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

więcej

Nr 686/348/14 z dn. 13-05-2014

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a m.st. Warszawą w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu prowadzenia zadania publicznego Miasta - powiatowej biblioteki publicznej realizowanego za pośrednictwem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 685/348/14 z dn. 13-05-2014

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Nr 6/RF-I.0025.1.6.2014.AM/ Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2014 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.