Uchwały zarządu

Nr 780/350/14 z dn. 27-05-2014

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na użyczenie Uniwersytetowi Technologiczno – Humanistycznemu im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz zabudowę części nieruchomości położonej w Wólce Domaniowskiej w gminie Przytyk

więcej

Nr 779/350/14 z dn. 27-05-2014

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zbigniewowi Ostrowskiemu - p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego porozumień, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

więcej

Nr 778/350/14 z dn. 27-05-2014

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na rozbiórkę części parterowego budynku gospodarczego znajdującego się w Piasecznie przy ul. Kościuszki 22

więcej

Nr 777/350/14 z dn. 27-05-2014

w sprawie przystąpienia do XIV edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” na najlepszą potrawę regionalną i na najlepszy regionalny produkt żywnościowy - etap regionalny na Mazowszu

więcej

Nr 776/350/14 z dn. 27-05-2014

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi polegającej na wykonaniu i dostawie materiałów promocyjnych z nadrukiem z przeznaczeniem na informację i promocję w ramach KSOW w Województwie Mazowieckim, PROW 2007 - 2013, PO RYBY 2007 - 2013 oraz na promocję Województwa Mazowieckiego w ramach uczestnictwa w Dożynkach Województwa Mazowieckiego w trybie przetargu nieograniczonego

więcej

Nr 775/350/14 z dn. 27-05-2014

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usług polegających na kompleksowym przygotowaniu merytorycznym i redakcyjnym tekstów, opracowaniu graficznym, druku i dostawie albumu promującego „dobre praktyki” w ramach wykorzystania środków osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” w Województwie Mazowieckim; przygotowaniu do druku, druku i dostawie zestawu publikacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz na wydatkowanie środków na zakup tych usług

więcej

Nr 774/350/14 z dn. 27-05-2014

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usług polegających na opracowaniu graficznym, druku i dostawie materiałów informacyjnych w ramach KSOW w Województwie Mazowieckim, PROW 2007 - 2013, PO RYBY 2007 - 2013 w trybie przetargu nieograniczonego

więcej

Nr 773/350/14 z dn. 27-05-2014

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

więcej

Nr 772/350/14 z dn. 27-05-2014

w sprawie określenia kryterium regionalnego oceny projektów dla Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

więcej

Nr 771/350/14 z dn. 27-05-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy pomiędzy Gminą - Miastem Płock a Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla Muzeum Żydów Mazowieckich – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.