Uchwały zarządu

Nr 814/351/14 z dn. 03-06-2014

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jazdów 5, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

więcej

Nr 813/351/14 z dn. 03-06-2014

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Gminą Nasielsk

więcej

Nr 812/351/14 z dn. 03-06-2014

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym przy Al. Legionów 44 w Garwolinie na rzecz Miasta Garwolin

więcej

Nr 811/351/14 z dn. 03-06-2014

w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. 1 Maja 36, do oddania w użytkowanie

więcej

Nr 810/351/14 z dn. 03-06-2014

w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kochanowskiego

więcej

Nr 809/351/14 z dn. 03-06-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyznania najemcy budynku mieszkalnego położonego w Józefowie przy ul. Parkingowej 2, prawa pierwszeństwa w nabyciu części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. nr 41/1 z obrębu 0050 50

więcej

Nr 808/351/14 z dn. 03-06-2014

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez Wykonawcę – firmę ZETO Olsztyn Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w ramach realizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

więcej

Nr 807/351/14 z dn. 03-06-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy krajowej dotyczącej wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

więcej

Nr 806/351/14 z dn. 03-06-2014

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Legionowo dotyczącego współorganizacji V edycji konkursu „Legionowskie Fish & Grill”

więcej

Nr 805/351/14 z dn. 03-06-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie współorganizacji z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie II Edycji Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu w 450. Rocznicę Urodzin Wiliama Szekspira - „Szekspir. Inspiracje”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.