Uchwały zarządu

Nr 851/353/14 z dn. 10-06-2014

w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej Spółki Mazowiecka Spółka Taborowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 850/353/14 z dn. 10-06-2014

w sprawie rozdysponowania środków finansowych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

więcej

Nr 849/353/14 z dn. 10-06-2014

w sprawie zatwierdzenia listy operacji w zakresie dotyczącym gospodarki wodno - ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 20 stycznia 2014 roku

więcej

Nr 848/353/14 z dn. 10-06-2014

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 847/353/14 z dn. 10-06-2014

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert konkursowych składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej

więcej

Nr 846/353/14 z dn. 10-06-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu, utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

więcej

Nr 845/353/14 z dn. 10-06-2014

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

więcej

Nr 844/353/14 z dn. 10-06-2014

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecka Spółka Taborowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 843/353/14 z dn. 10-06-2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 842/353/14 z dn. 10-06-2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.