Uchwały zarządu

Nr 1083/365/14 z dn. 25-07-2014

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „E-zdrowie dla Mazowsza” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK), Priorytet II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”

więcej

Nr 1082/364/14 z dn. 25-07-2014

w sprawie Aneksu do umowy użyczenia nieruchomości położonych w Zagórzu k/Warszawy na rzecz Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku

więcej

Nr 1081/364/14 z dn. 25-07-2014

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Miasta Mińsk Mazowiecki, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim

więcej

Nr 1080/364/14 z dn. 25-07-2014

w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1079/364/14 z dn. 25-07-2014

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 7

więcej

Nr 1078/364/14 z dn. 25-07-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”

więcej

Nr 1077/364/14 z dn. 25-07-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze Spółką Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. Aneksu nr 1 do Umowy 4/NI/IT-I/W/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., dotyczącej prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Błonie w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

więcej

Nr 1076/364/14 z dn. 25-07-2014

w sprawie przyjęcia od Gminy Błonie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Błonie w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

więcej

Nr 1075/364/14 z dn. 25-07-2014

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi polegającej na druku i dostawie dwóch serii albumów promujących „dobre praktyki” w ramach działań samorządowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w województwie mazowieckim i Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na Mazowszu

więcej

Nr 1074/364/14 z dn. 25-07-2014

w sprawie przyjęcia Procedury informowania o nieprawidłowościach finansowych w zakresie wydatków z Europejskiego Funduszu Rybackiego przez instytucje raportujące IRIII na podstawie opracowania Pełnomocnictwa Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.