Uchwały zarządu

Nr 1117/366/14 z dn. 05-08-2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu spółki Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 1116/366/14 z dn. 05-08-2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej spółki Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 1115/366/14 z dn. 05-08-2014

w sprawie przyjęcia Raportu z konsultacji społecznych projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 1114/366/14 z dn. 05-08-2014

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

więcej

Nr 1113/366/14 z dn. 05-08-2014

w sprawie przyjęcia projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu

więcej

Nr 1112/366/14 z dn. 05-08-2014

w sprawie przyjęcia od Miasta Mińsk Mazowiecki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0 +000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy”

więcej

Nr 1111/366/14 z dn. 05-08-2014

w sprawie przekazania Miastu Mława destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinku budowanego wiaduktu w miejscowości Konopki

więcej

Nr 1110/366/14 z dn. 05-08-2014

w sprawie przekazania Powiatowi Łosickiemu destruktu asfaltowego pozyskanego w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 38+093,50 do km 38+537,00 w miejscowości Łuzki

więcej

Nr 1109/366/14 z dn. 05-08-2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o objęcie Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK WISŁOSAN terenu w gminie Radom – Województwo Mazowieckie

więcej

Nr 1108/366/14 z dn. 05-08-2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o objęcie Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK WISŁOSAN terenu w gminie Radom – Województwo Mazowieckie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.