Uchwały zarządu

Nr 1169/369/14 z dn. 19-08-2014

w sprawie uzgodnienia projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego” w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1168/369/14 z dn. 19-08-2014

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej w budynku „D” szkoły przy ul. Młynarskiej 17 w Siedlcach ze Stowarzyszeniem Sportowym „Akademia Kawashi”

więcej

Nr 1167/369/14 z dn. 19-08-2014

w sprawie wyrażenia zgody na organizację XII edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn.: „Żyję ekologicznie na co dzień” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1166/369/14 z dn. 19-08-2014

w sprawie wyrażenia zgody na organizację VI edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn.: „Żyję ekologicznie – czyli dobre nawyki przedszkolaka” dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1165/369/14 z dn. 19-08-2014

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi opracowania 3 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części obszaru województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1164/369/14 z dn. 19-08-2014

w sprawie listu intencyjnego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Pomorskim, Województwem Kujawsko – Pomorskim, Województwem Warmińsko – Mazurskim i Województwem Lubelskim dotyczącego woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych, gospodarczego wykorzystania rzek i Zalewu Wiślanego oraz reaktywowania potencjalnej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40

więcej

Nr 1163/369/14 z dn. 19-08-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Szantung (Chińska Republika Ludowa)

więcej

Nr 1162/369/14 z dn. 19-08-2014

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

więcej

Nr 1161/369/14 z dn. 19-08-2014

w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 1010/363/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyjęcia projektu aktu przekształcenia

więcej

Nr 1160/369/14 z dn. 19-08-2014

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2014 r., dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.