Uchwały zarządu

Nr 1170/370/14 z dn. 21-08-2014

w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Pana S. K. O., dla Pana D. M. oraz dla Pana R. G., każdemu z osobna, przedstawicielom Konsorcjum firm KT Corporation – Wykonawcy sieci „Internet dla Mazowsza” do zawierania umów na uzyskanie praw do nieruchomości od podmiotów, przez których grunty przebiegać będzie sieć szerokopasmowa budowana w ramach realizacji projektu IDM, w oparciu o zatwierdzone przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. - Inżyniera Kontraktu projektu IDM wzory umów na pozyskiwanie praw do nieruchomości, oraz zmiany uchwały Nr 109/319/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia i akceptacji niezbędnych do realizacji projektu „Internet dla Mazowsza” wzorów umów: użyczenia lokalu, najmu lokalu, udostępnienia nieruchomości i zapłaty odszkodowania z tytułu udostępnienia nieruchomości, wzorówprotokołów z negocjacji z właścicielem nieruchomości i zdawczo-odbiorczego nieruchomości oraz wzoru katalogu dopuszczalnych zmian we wzorach umów, a także w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.