Uchwały zarządu

Nr 1202/371/14 z dn. 26-08-2014

w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej I kadencji spółki Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 1201/371/14 z dn. 26-08-2014

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 1010/363/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyjęcia projektu aktu przekształcenia

więcej

Nr 1200/371/14 z dn. 26-08-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

więcej

Nr 1199/371/14 z dn. 26-08-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 1198/371/14 z dn. 26-08-2014

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki „Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy” Sp. z o.o. za 2013 rok

więcej

Nr 1197/371/14 z dn. 26-08-2014

w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu spółki Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 1196/371/14 z dn. 26-08-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Ciechanów a Województwem Mazowieckim dotyczącej przyjęcia pomocy finansowej ze środków Gminy Miejskiej Ciechanów z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego  w Ciechanowie

więcej

Nr 1195/371/14 z dn. 26-08-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

więcej

Nr 1194/371/14 z dn. 26-08-2014

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

więcej

Nr 1193/371/14 z dn. 26-08-2014

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2039 za I półrocze 2014 roku

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.