Uchwały zarządu

Nr 1228/374/14 z dn. 02-09-2014

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

więcej

Nr 1227/374/14 z dn. 02-09-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

więcej

Nr 1226/374/14 z dn. 02-09-2014

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie muzealiów będących w posiadaniu Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

więcej

Nr 1225/374/14 z dn. 02-09-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski, na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki” nr RPMA.03.01.00-14-001/14, nr rej. MJWPU.420-5/14, nr kanc. 885/14, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1224/374/14 z dn. 02-09-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr POKL.07.01.03-14-002/13 „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach naboru systemowego trwającego w styczniu 2013 r. dla Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

więcej

Nr 1223/374/14 z dn. 02-09-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 1222/374/14 z dn. 02-09-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zasad realizacji projektu systemowego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 1221/374/14 z dn. 02-09-2014

w sprawie dopłaty do kapitału spółki „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu
 

więcej

Nr 1220/374/14 z dn. 02-09-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi notarialnej związanej z przeprowadzeniem procedury przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

więcej

Nr 1219/374/14 z dn. 02-09-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przekazania aportem spółce, która powstanie w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.