Uchwały zarządu

Nr 17/1/14 z dn. 02-12-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 16/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie przyjęcia przez Województwo Mazowieckie od Gminy Lubowidz darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Zieluń przeznaczonych pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 541

więcej

Nr 15/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie przyjęcia od Miasta Zielonka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów budowy oświetlenia w technologii LED drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 – tzw. „Węzeł Zielonka” do granicy Miasta Warszawa tj. od km 42+870 do km 45+008, w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka – granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego”

więcej

Nr 14/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

więcej

Nr 13/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce
 

więcej

Nr 12/1/14 z dn. 02-12-2014

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

więcej

Nr 11/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizacji zadania polegającego na organizacji jednodniowego szkolenia dla Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z terenu województwa mazowieckiego

więcej

Nr 10/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie upoważnienia osób do zawierania w imieniu Województwa Mazowieckiego umów określających warunki organizacyjno – finansowe działalności instytucji kultury, dla których Organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 9/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Miasta Siedlce nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Województwo Mazowieckie na wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian i stropodachu budynku stanowiącego własność Miasta Siedlce
 

więcej

Nr 8/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.