Uchwały zarządu

Nr 23/11/15 z dn. 13-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020

więcej

Nr 22/11/15 z dn. 13-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty realizacji zadania publicznego pn.: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015” w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w trakcie realizacji tego zadania

więcej

Nr 21/11/15 z dn. 13-01-2015

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

więcej

Nr 20/11/15 z dn. 13-01-2015

w sprawie upoważnienia dla pracowników Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do prowadzenia spraw i postępowań administracyjnych w zakresie prawa trwałego zarządu, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień

więcej

Nr 19/11/15 z dn. 13-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie Umowy Rocznej na 2015 rok o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w zakresie kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

więcej

Nr 18/11/15 z dn. 13-01-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Regulaminu Muzeum Kolekcja Sztuki Współczesnej, oddział Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

więcej

Nr 17/11/15 z dn. 13-01-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania skargi Pani J. C., dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 16/11/15 z dn. 13-01-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

więcej

Nr 15/11/15 z dn. 13-01-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Środowiska

więcej

Nr 14/11/15 z dn. 13-01-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Opłat Środowiskowych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.