Uchwały zarządu

Nr 29/12/15 z dn. 19-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (wersja 1.4)

więcej

Nr 28/12/15 z dn. 19-01-2015

w sprawie powierzenia Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych realizacji działań związanych ze stworzeniem Strategii komunikacji RPO WM 2014 – 2020, uruchomieniem portalu internetowego RPO WM 2014 – 2020 oraz przeprowadzeniem Kampanii Otwarcia RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 27/12/15 z dn. 19-01-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę nr 214/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniającą rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 26/12/15 z dn. 19-01-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pana D. A., do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej

Nr 25/12/15 z dn. 19-01-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

więcej

Nr 24/12/15 z dn. 19-01-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.