Uchwały zarządu

Nr 774/48/15 z dn. 16-06-2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

więcej

Nr 773/48/15 z dn. 16-06-2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

więcej

Nr 772/48/15 z dn. 16-06-2015

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK), Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”

więcej

Nr 771/48/15 z dn. 16-06-2015

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA pn.: „Mazowieckie Centrum Kultury Medialnej” oraz projektu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego pn.: „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej”, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.1 „Kultura”, wpisanych do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013

więcej

Nr 770/48/15 z dn. 16-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz. – Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego” nr RPMA.03.01.00-14-002/13, nr rej. MJWPU.420-832/13, nr kanc. 2967/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 769/48/15 z dn. 16-06-2015

w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku

więcej

Nr 768/48/15 z dn. 16-06-2015

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości położonych w Pruszkowie przy ul. Partyzantów

więcej

Nr 767/48/15 z dn. 16-06-2015

w sprawie upoważnienia Zbigniewa Ostrowskiego – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do realizacji projektu pn.: „Poprawa dostępności regionu poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+818 do km 34+110 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza, budową sygnalizacji świetlnej i remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie powiatu łosickiego oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 698 relacji Stok Lacki - Mordy na odcinku od km 10+613 do km 18+355” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020

więcej

Nr 766/48/15 z dn. 16-06-2015

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Dariuszowi Kowalczykowi – Kierownikowi Działu Technicznego w Rejonie Drogowym Węgrów – Siedlce Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 765/48/15 z dn. 16-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach wojewódzkich Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.