Uchwały zarządu

Nr 1052/63/15 z dn. 31-07-2015

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Uniwersytetu Warszawskiego pn.: „Wyposażenie laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW w aparaturę niezbędną do prowadzenia badań na rzecz przemysłu i medycyny”, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013.

więcej

Nr 1051/63/15 z dn. 31-07-2015

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu kuchennego znajdującego się w budynku przy ul. Andriolliego 90 w Otwocku

więcej

Nr 1050/63/15 z dn. 31-07-2015

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

więcej

Nr 1049/63/15 z dn. 31-07-2015

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Samorządem Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1048/63/15 z dn. 31-07-2015

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu „Zbiórka zużytych baterii 2015”

więcej

Nr 1047/63/15 z dn. 31-07-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski, na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki” nr RPMA.03.01.00-14-001/14, nr rej. MJWPU.420-5/14, nr kanc. 885/14, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1046/63/15 z dn. 31-07-2015

w sprawie przyjęcia projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
 

więcej

Nr 1045/63/15 z dn. 31-07-2015

w sprawie aktualizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybach konkursowych i pozakonkursowych na 2015 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 1044/63/15 z dn. 31-07-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2012 – 2015 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 1043/63/15 z dn. 31-07-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału alokacji środków na lata 2012 – 2015, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach VIII Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.