Uchwały zarządu

Nr 1097/67/15 z dn. 18-08-2015

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pn.: „Centrum Badań Biomedycznych”, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013

więcej

Nr 1096/67/15 z dn. 18-08-2015

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Politechniki Warszawskiej pn.: „Laboratorium Grafenowe LG PW - zaplecze wytwarzania standaryzowanego grafenu płatkowego o określonej funkcjonalności”, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013

więcej

Nr 1095/67/15 z dn. 18-08-2015

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK), Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego”

więcej

Nr 1094/67/15 z dn. 18-08-2015

w sprawie „Rocznego planu działań informacyjno – promocyjnych na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”

więcej

Nr 1093/67/15 z dn. 18-08-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1092/67/15 z dn. 18-08-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Państwa H. i A. S. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - w części dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Ołtarzew na obszarze gminy Jaktorów

więcej

Nr 1091/67/15 z dn. 18-08-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani K. Ł. - A. i Pana J. A. do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego poprzez usunięcie ustaleń dotyczących przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Ołtarzew przez teren miejscowości Tłuste położonej w gminie Grodzisk Mazowiecki

więcej

Nr 1090/67/15 z dn. 18-08-2015

w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 0+075 do km 0+611 położonym w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 0+075 do km 0+611 położonym w Nowym Dworze Mazowieckim

więcej

Nr 1089/67/15 z dn. 18-08-2015

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

więcej

Nr 1088/67/15 z dn. 18-08-2015

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.