Uchwały zarządu

Nr 1630/99/15 z dn. 01-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362” nr RPMA.03.01.00-14-009/10, nr rej. MJWPU.420-947/10, nr kanc. 4397/10 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1629/99/15 z dn. 01-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz przyjęcia regulaminu Rady inwestycyjnej JEREMIE

więcej

Nr 1628/99/15 z dn. 01-12-2015

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

więcej

Nr 1627/99/15 z dn. 01-12-2015

w sprawie Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

więcej

Nr 1626/99/15 z dn. 01-12-2015

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM

więcej

Nr 1625/99/15 z dn. 01-12-2015

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM 

więcej

Nr 1624/99/15 z dn. 01-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1623/99/15 z dn. 01-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego oraz upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w dokumentach związanych z realizacją Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1622/99/15 z dn. 01-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z zapewnieniem finansowania projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1621/99/15 z dn. 01-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 – 2015 dla Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.