Uchwały zarządu

Nr 1748/106/15 z dn. 16-12-2015

w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w ramach X Osi Priorytetowej, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w roku szkolnym 2015/2016

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.