Uchwały zarządu

Nr 1764/109/15 z dn. 22-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 1763/109/15 z dn. 22-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ubiegania się przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

więcej

Nr 1762/109/15 z dn. 22-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów

więcej

Nr 1761/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

więcej

Nr 1760/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej

Nr 1759/109/15 z dn. 22-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1758/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1757/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2015 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej

Nr 1756/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie porozumienia z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie dotyczącego określenia zasad współdziałania przy realizacji i finansowaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2016 roku

więcej

Nr 1755/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w związku z art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.