Uchwały zarządu

Nr 1794/111/15 z dn. 29-12-2015

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Funduszu Kolejowego w 2016 roku oraz projektu planu rzeczowo – finansowego ich wydatkowania

więcej

Nr 1793/111/15 z dn. 29-12-2015

w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Schillera 10 do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie

więcej

Nr 1792/111/15 z dn. 29-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 nr RPMA.06.01.00-14-055/14

więcej

Nr 1791/111/15 z dn. 29-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1790/111/15 z dn. 29-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

więcej

Nr 1789/111/15 z dn. 29-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1788/111/15 z dn. 29-12-2015

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1787/111/15 z dn. 29-12-2015

w sprawie powołania dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.