Uchwały zarządu

Nr 1798/112/15 z dn. 30-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Aneksu Nr 4 i Aneksu nr 5 do Umowy o Finansowanie z dnia 15 lipca 2011 r. zawartej między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Instytucją Zarządzającą RPO WM

więcej

Nr 1797/112/15 z dn. 30-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Aneksu Nr 3 do Umowy nr RPMA.01.04.00-14-002/12-00 o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Schemat JEREMIE

więcej

Nr 1796/112/15 z dn. 30-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1795/112/15 z dn. 30-12-2015

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.