Uchwały zarządu

Nr 403/133/16 z dn. 15-03-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów Chemicznych oraz wyznaczenia przedstawiciela Województwa Mazowieckiego do składu Zarządu tego Stowarzyszenia

więcej

Nr 402/133/16 z dn. 15-03-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o. o.

więcej

Nr 401/133/16 z dn. 15-03-2016

w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów niezbędnych do pozyskania dofinansowania z budżetu państwa oraz rozliczenia środków finansowych, na zadanie: „Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet – adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego”

więcej

Nr 400/133/16 z dn. 15-03-2016

w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności związanych z odzyskiwaniem środków w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach prowadzonych w ramach Priorytetu VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz Osi Priorytetowej XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 399/133/16 z dn. 15-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w tych dokumentach

więcej

Nr 398/133/16 z dn. 15-03-2016

uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 10.1.2]

więcej

Nr 397/133/16 z dn. 15-03-2016

uchylająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 10.2]

więcej

Nr 396/133/16 z dn. 15-03-2016

uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 9.3]

więcej

Nr 395/133/16 z dn. 15-03-2016

w sprawie informacji o stanie mienia Województwa Mazowieckiego na dzień 31 grudnia 2015 r.

więcej

Nr 394/133/16 z dn. 15-03-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyznania najemcy nieruchomości, stanowiącej lokal niemieszkalny, prawa pierwszeństwa w jej nabyciu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.