Uchwały zarządu

Nr 504/139/16 z dn. 05-04-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Internet dla Mazowsza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 503/139/16 z dn. 05-04-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 502/139/16 z dn. 05-04-2016

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IV Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 4.1]

więcej

Nr 501/139/16 z dn. 05-04-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

więcej

Nr 500/139/16 z dn. 05-04-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miastu Sierpc na realizację zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Narutowicza w Sierpcu”

więcej

Nr 499/139/16 z dn. 05-04-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów niezbędnych do pozyskania dofinansowania z budżetu państwa oraz rozliczenia środków finansowych, na zadanie: „Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet – adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego”

więcej

Nr 498/139/16 z dn. 05-04-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawiania i podpisywania dokumentów związanych z prowadzonym rejestrem ruchomych środków trwałych Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 497/139/16 z dn. 05-04-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie i przeprowadzenie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji solarnych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 496/139/16 z dn. 05-04-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Mazowieckiego w ramach przygotowania i realizacji projektu pn.: „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 495/139/16 z dn. 05-04-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. aneksu nr 1 do umowy rocznej nr 1/NI/IT-I/D/2016 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.