Uchwały zarządu

Nr 835/154/16 z dn. 31-05-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych i controllingu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

więcej

Nr 834/154/16 z dn. 31-05-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych podczas I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15, Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.4 „Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych”  RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 833/154/16 z dn. 31-05-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 832/154/16 z dn. 31-05-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

więcej

Nr 831/154/16 z dn. 31-05-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

więcej

Nr 830/154/16 z dn. 31-05-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

więcej

Nr 829/154/16 z dn. 31-05-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM – MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

więcej

Nr 828/154/16 z dn. 31-05-2016

w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej

więcej

Nr 827/154/16 z dn. 31-05-2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości położonej w Zagórzu

więcej

Nr 826/154/16 z dn. 31-05-2016

w sprawie wskazania Prezesa Zarządu spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.