Uchwały zarządu

Nr 845/155/16 z dn. 07-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu otwartego RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Bon na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 844/155/16 z dn. 07-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. Województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809.” nr RPMA.03.01.00-14-001/13, nr rej. MJWPU.420-831/13, nr kanc. 2972/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 843/155/16 z dn. 07-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.– Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego” nr RPMA.03.01.00-14-002/13, nr rej. MJWPU.420-832/13, nr kanc. 2967/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 842/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie przeprowadzenia VIII edycji Konkursu Innowator Mazowsza

więcej

Nr 841/155/16 z dn. 07-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 1.2]

więcej

Nr 840/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

więcej

Nr 839/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie zestawu BRD dla dzieci i młodzieży służącego poprawie bezpieczeństwa oraz na wydatkowanie środków na realizację tego zadania

więcej

Nr 838/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury

więcej

Nr 837/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 836/155/16 z dn. 07-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.