Uchwały zarządu

Nr 1977/204/16 z dn. 06-12-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Memorandum o współpracy między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Stanem Gudżarat (Republika Indii) oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Memorandum

więcej

Nr 1976/204/16 z dn. 06-12-2016

w sprawie odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 1975/204/16 z dn. 06-12-2016

w sprawie porozumienia dotyczącego prowadzenia wspólnej inwestycji przez Województwo Mazowieckie i Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Warszawie, na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9

więcej

Nr 1974/204/16 z dn. 06-12-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w X przy ulicy X

więcej

Nr 1973/204/16 z dn. 06-12-2016

w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego części gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy X

więcej

Nr 1972/204/16 z dn. 06-12-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wypowiedzenia i ustalenia nowej stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy X

więcej

Nr 1971/204/16 z dn. 06-12-2016

w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. na rzecz realizacji projektu nr CE55 „RUMOBIL” - „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change” (Mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi) w ramach Programu Interreg Central Europe 2014 – 2020

więcej

Nr 1970/204/16 z dn. 06-12-2016

w sprawie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1 i 59 w budynku na Osiedlu Zalesie 7 w Gostyninie

więcej

Nr 1969/204/16 z dn. 06-12-2016

w sprawie wyrażenia zgody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 19 m2 w budynku „Domu Esterki”, Rynek 4/5 w Radomiu

więcej

Nr 1968/204/16 z dn. 06-12-2016

w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali niemieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Kościuszki 21 w Otwocku

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.