Uchwały zarządu

Nr 2128/209/16 z dn. 27-12-2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmującego zadanie: Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2017 – 2019

więcej

Nr 2127/209/16 z dn. 27-12-2016

w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy zbycia udziałów spółki „Mazowiecka Spółka Taborowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 2126/209/16 z dn. 27-12-2016

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Borowej 6/12

więcej

Nr 2125/209/16 z dn. 27-12-2016

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4/24, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz Veolia Energia Warszawa S.A.

więcej

Nr 2124/209/16 z dn. 27-12-2016

w sprawie przekazania Miastu Węgrów 39 sztuk drzew przeznaczonych do wycinki w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 637 i nr 696 w Węgrowie

więcej

Nr 2123/209/16 z dn. 27-12-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. umowy w sprawie zamówienia polegającego na zleceniu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. wykonania usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym obejmującej wykonywanie przez ARM S.A. wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn.: „Internet dla Mazowsza”

więcej

Nr 2122/209/16 z dn. 27-12-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin

więcej

Nr 2121/209/16 z dn. 27-12-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy – Bramura

więcej

Nr 2120/209/16 z dn. 27-12-2016

w sprawie upoważnienia do podpisania umów i rozliczenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup systemu informatycznego Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK)

więcej

Nr 2119/209/16 z dn. 27-12-2016

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu  przysuskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 – aktualizacja”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.