Uchwały zarządu

Nr 9/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

więcej

Nr 8/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

więcej

Nr 7/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

więcej

Nr 6/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 5/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie zastępcy dyrektora ds. administracyjnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 4/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie

więcej

Nr 3/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

więcej

Nr 2/211/17 z dn. 03-01-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania do administrowania Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie nieruchomości położonych w Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach

więcej

Nr 1/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.