Uchwały zarządu

Nr 984/255/17 z dn. 27-06-2017

w sprawie przyjęcia procedury w ramach działań objętych Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 983/255/17 z dn. 27-06-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. pełnomocnictwa do wykonania w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym obejmującej wykonywanie przez ARM S.A. wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn.: „Internet dla Mazowsza”

więcej

Nr 982/255/17 z dn. 27-06-2017

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 

więcej

Nr 981/255/17 z dn. 27-06-2017

w sprawie wskazania osoby na Prezesa Zarządu spółki Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o.o.

więcej

Nr 980/255/17 z dn. 27-06-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzącychw Radomiu”

więcej

Nr 979/255/17 z dn. 27-06-2017

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 978/255/17 z dn. 27-06-2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

więcej

Nr 977/255/17 z dn. 27-06-2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

więcej

Nr 976/255/17 z dn. 27-06-2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 975/255/17 z dn. 27-06-2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.