Uchwały zarządu

Nr 1007/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 7/2017/RF-I-SE.433.1.42.2016.AD z dnia 17 maja 2017 r.

więcej

Nr 1006/257/17 z dn. 04-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1005/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”

więcej

Nr 1004/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

więcej

Nr 1003/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł

więcej

Nr 1002/257/17 z dn. 04-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 1001/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”

więcej

Nr 1000/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez pełniącą obowiązki Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej zajęć na rzecz innego podmiotu

więcej

Nr 999/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 998/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.