Uchwały zarządu

Nr 1724/288/17 z dn. 06-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego”

więcej

Nr 1723/288/17 z dn. 06-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej

więcej

Nr 1722/288/17 z dn. 06-11-2017

w sprawie przekazania nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 83/91 w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

więcej

Nr 1721/288/17 z dn. 06-11-2017

w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania środków finansowych dla instytucji kultury

 

Uchwałą nr 24.159.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło nieważność uchwały, w związku z czym jej wykonanie zostało wstrzymane z dniem doręczenia rozstrzygnięcia tj. 19 grudnia 2017 r. (art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). Rozstrzygnięcie nadzorcze stało się prawomocne w dniu 19 stycznia 2018 r. (art. 86 ustawy o samorządzie województwa).

więcej

Nr 1720/288/17 z dn. 06-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż instrumentów będących w posiadaniu Warszawskiej Opery Kameralnej

więcej

Nr 1719/288/17 z dn. 06-11-2017

sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie do działania w imieniu Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji projektu „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

więcej

Nr 1718/288/17 z dn. 06-11-2017

w sprawie przekazania Gminie Przytyk destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1717/288/17 z dn. 06-11-2017

w sprawie przekazania Gminie Wierzbica destruktu asfaltowego oraz kostki brukowej

więcej

Nr 1716/288/17 z dn. 06-11-2017

w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Ciechanów destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1715/288/17 z dn. 06-11-2017

w sprawie przekazania Gminie Jadów destruktu asfaltowego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.