Uchwały zarządu

Nr 1877/295/17 z dn. 28-11-2017

w sprawie upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do załatwiania niektórych spraw w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1876/295/17 z dn. 28-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Nr 1875/295/17 z dn. 28-11-2017

w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1874/295/17 z dn. 28-11-2017

w sprawie umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim dotyczącej zorganizowania i dotowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 10 grudnia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2018 r.

więcej

Nr 1873/295/17 z dn. 28-11-2017

w sprawie rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości położonej w Kamionie, w gminie Młodzieszyn, zawartej z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1872/295/17 z dn. 28-11-2017

w sprawie rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości położonej w Grójcu przy ul. Laskowej 6, zawartej z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1871/295/17 z dn. 28-11-2017

w sprawie ustalenia stawki procentowej oraz wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Bielicach

więcej

Nr 1870/295/17 z dn. 28-11-2017

w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Wasilkowie przy ulicy X

więcej

Nr 1869/295/17 z dn. 28-11-2017

w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Mikołajkach przy Placu Wolności 10

więcej

Nr 1868/295/17 z dn. 28-11-2017

w sprawie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży działek ewidencyjnych, stanowiących części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Niechodzkiej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.