Uchwały zarządu

Nr 1979/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego przez Związek Strzelecki „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego Jednostka nr 1920 im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Warszawie

więcej

Nr 1978/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 1977/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowych na stanowiska ordynatorów w oddziałach: I, III, IV oraz w Oddziale Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

więcej

Nr 1976/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

więcej

Nr 1975/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie przekazania do uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektu statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum – miejsce pamięci po niemieckim obozie zagłady i obozie pracy w Treblince”

więcej

Nr 1974/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Kozienickim w sprawie rozliczeń finansowych związanych z przejęciem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku

więcej

Nr 1973/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie przekazania Województwu do prowadzenia, jako zadanie własne, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku

więcej

Nr 1972/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1971/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej

więcej

Nr 1970/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołękę przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.