Uchwały zarządu

Nr 2034/303/17 z dn. 20-12-2017

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Siennej60/ul. Śliskiej 51 w Warszawie

więcej

Nr 2033/303/17 z dn. 20-12-2017

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewodą Mazowieckim dotyczącej udzielenia dotacji na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

więcej

Nr 2032/303/17 z dn. 20-12-2017

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

więcej

Nr 2031/303/17 z dn. 20-12-2017

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 2030/303/17 z dn. 20-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli na przystąpienie do projektu „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa

więcej

Nr 2029/303/17 z dn. 20-12-2017

w sprawie upoważnienia do podpisania Aneksu nr 1 do UMOWY Nr 1/KP/KP-DU-II./D/13 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie utworzenia „Muzeum Żydów Mazowieckich” – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz jego współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Gminę Miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku pomiędzy Województwem Mazowieckim, Gminą Miastem Płock oraz Stowarzyszeniem Synagoga Płocka w Płocku

więcej

Nr 2028/303/17 z dn. 20-12-2017

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród dotyczącej połączenia „Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej” z Muzeum Mazowieckim w Płocku oraz zasad współprowadzenia przez Województwo Mazowieckie oraz Gminę i Miasto Wyszogród

więcej

Nr 2027/303/17 z dn. 20-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 2026/303/17 z dn. 20-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 2025/303/17 z dn. 20-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.