Uchwały zarządu

Nr 610/332/18 z dn. 17-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Siedlcach

więcej

Nr 609/332/18 z dn. 17-04-2018

w sprawie wyrażenia zgody na użycie wizerunku flagi Województwa Mazowieckiego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu

więcej

Nr 608/332/18 z dn. 17-04-2018

w sprawie składu osobowego Komisji do spraw Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

więcej

Nr 607/332/18 z dn. 17-04-2018

w sprawie składu osobowego Komisji do spraw stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

więcej

Nr 606/332/18 z dn. 17-04-2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” oraz wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane

więcej

Nr 605/332/18 z dn. 17-04-2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane

więcej

Nr 604/332/18 z dn. 17-04-2018

w sprawie komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 603/332/18 z dn. 17-04-2018

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 602/332/18 z dn. 17-04-2018

w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w Województwie Mazowieckim w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2018 roku oraz udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 601/332/18 z dn. 17-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji na sfinansowanie zadania pn.: „Sporządzenie dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały, w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko”, podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz do podpisywania korespondencji w tej sprawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.