Uchwały zarządu

Nr 722/338/18 z dn. 08-05-2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku

więcej

Nr 721/338/18 z dn. 08-05-2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie

więcej

Nr 720/338/18 z dn. 08-05-2018

w sprawie wskazania osoby na Prezesa Zarządu IV kadencji spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 719/338/18 z dn. 08-05-2018

w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 718/338/18 z dn. 08-05-2018

w sprawie przeznaczenia do użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

więcej

Nr 717/338/18 z dn. 08-05-2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Wierzejewskiego w Konstancinie - Jeziornie

więcej

Nr 716/338/18 z dn. 08-05-2018

w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej

więcej

Nr 715/338/18 z dn. 08-05-2018

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

więcej

Nr 714/338/18 z dn. 08-05-2018

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

więcej

Nr 713/338/18 z dn. 08-05-2018

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanychdo rodzin zastępczych”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.