Uchwały zarządu

Nr 1059/351/18 z dn. 26-06-2018

w sprawie powołania komisji do ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 1058/351/18 z dn. 26-06-2018

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w budynku Starej Interny przy ul Brzeskiej 12 w Warszawie

więcej

Nr 1057/351/18 z dn. 26-06-2018

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w budynku Administracyjnym przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie

więcej

Nr 1056/351/18 z dn. 26-06-2018

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w gminie Młodzieszyn

więcej

Nr 1055/351/18 z dn. 26-06-2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości położonych w Wólce Okrąglik, zawartej z Muzeum Regionalnym w Siedlcach

więcej

Nr 1054/351/18 z dn. 26-06-2018

w sprawie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza

więcej

Nr 1053/351/18 z dn. 26-06-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-061/17, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych”, Typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1052/351/18 z dn. 26-06-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA. 10.03.04-IP.01-14-058/17 dla Osi Priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 ,,Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.4 ,,Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1051/351/18 z dn. 26-06-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.09.03.00-14-0912/15 pt.: „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1050/351/18 z dn. 26-06-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.