Uchwały zarządu

Nr 1158/355/18 z dn. 09-07-2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu otwartego RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Bon na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1157/355/18 z dn. 09-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1156/355/18 z dn. 09-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [kwoty ryczałtowe]

więcej

Nr 1155/355/18 z dn. 09-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1154/355/18 z dn. 09-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 9.1-kwoty ryczałtowe]

więcej

Nr 1153/355/18 z dn. 09-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 9.1]

więcej

Nr 1152/355/18 z dn. 09-07-2018

w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w miejscowościach Wólka Okrąglik oraz Treblinka do oddania w użyczenie

więcej

Nr 1151/355/18 z dn. 09-07-2018

w sprawie odszkodowania za pomniejszenie nieruchomości o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod drogę wojewódzką w J. w wyniku scalenia i podziału nieruchomości

więcej

Nr 1150/355/18 z dn. 09-07-2018

w sprawie odszkodowania za pomniejszenie nieruchomości o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod drogę wojewódzką w J. w wyniku scalenia i podziału nieruchomości

więcej

Nr 1149/355/18 z dn. 09-07-2018

w sprawie upoważnienia do podpisania zawiadomienia o ustanowieniu zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z Umowy Ramowej nr 4/KM/NI.IT.I/09 oraz Umowy Rocznej nr 99/UMWM/12/2017/NI/IT-I/D/KM o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.