Uchwały zarządu

Nr 1282/359/18 z dn. 31-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu otwartego RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Bon na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1281/359/18 z dn. 31-07-2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-069/17, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1280/359/18 z dn. 31-07-2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-068/17, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1279/359/18 z dn. 31-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1278/359/18 z dn. 31-07-2018

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 2.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1277/359/18 z dn. 31-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1276/359/18 z dn. 31-07-2018

w sprawie aneksu nr 4 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”

więcej

Nr 1275/359/18 z dn. 31-07-2018

w sprawie aneksu nr 4 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”

więcej

Nr 1274/359/18 z dn. 31-07-2018

w sprawie aneksu nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”

więcej

Nr 1273/359/18 z dn. 31-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2015 – 2018 dla kategorii interwencji nr 122 Ewaluacja i badania, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.