Uchwały zarządu

Nr 62/15/19 z dn. 08-01-2019

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o. o.

więcej

Nr 61/15/19 z dn. 08-01-2019

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

więcej

Nr 60/15/19 z dn. 08-01-2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku do likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego HP DeskJet 2515

więcej

Nr 59/15/19 z dn. 08-01-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

więcej

Nr 58/15/19 z dn. 08-01-2019

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 57/15/19 z dn. 08-01-2019

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

więcej

Nr 56/15/19 z dn. 08-01-2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

więcej

Nr 55/15/19 z dn. 08-01-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru przeprowadzonego od 22 czerwca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.

więcej

Nr 54/15/19 z dn. 08-01-2019

w sprawie udzielenia dotacji podmiotom leczniczym na realizację zadania pn.: „Program Szkoła Promocji Zdrowia” w 2019 r.

więcej

Nr 53/15/19 z dn. 08-01-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za rok 2018 i za rok 2019 oraz sporządzenia sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.