Uchwały zarządu

Nr 105/18/19 z dn. 21-01-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038

więcej

Nr 104/17/19 z dn. 21-01-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

więcej

Nr 103/17/19 z dn. 21-01-2019

w sprawie III edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu” oraz upoważnienia Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do jego przeprowadzenia

więcej

Nr 102/17/19 z dn. 21-01-2019

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z o.o.

więcej

Nr 101/17/19 z dn. 21-01-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

więcej

Nr 100/17/19 z dn. 21-01-2019

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 99/17/19 z dn. 21-01-2019

w sprawie przeprowadzenia II edycji Konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza” oraz podpisania umowy o współpracy przy realizacji nagrody specjalnej

więcej

Nr 98/17/19 z dn. 21-01-2019

w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Narbutta 50A

więcej

Nr 97/17/19 z dn. 21-01-2019

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zaświadczeń w sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz podpisywania zaświadczeń o pomocy de minimis

więcej

Nr 96/17/19 z dn. 21-01-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zawarcie kolejnej umowy użyczenia

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.