Uchwały zarządu

Nr 209/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie umów dotyczących przekazania Powiatowi Przasnyskiemu środków finansowych na realizację zadań

więcej

Nr 208/25/19 z dn. 18-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Kultury, Promocji i Turystyki

więcej

Nr 207/25/19 z dn. 18-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2018 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”

więcej

Nr 206/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie stanowiska dotyczącego skargi na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

więcej

Nr 205/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku, zadań publicznych w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

więcej

Nr 204/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku, zadań publicznych w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

więcej

Nr 203/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 202/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie upoważnienia w przedmiocie współadministrowania danymi osobowymi, dla których Administratorem Danych Osobowych jest Województwo Mazowieckie lub Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 201/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie upoważnienia do podpisywania i kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 200/25/19 z dn. 18-02-2019

sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz zastępców Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.