Uchwały zarządu

Nr 299/29/19 z dn. 05-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

więcej

Nr 298/29/19 z dn. 05-03-2019

w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie

więcej

Nr 297/29/19 z dn. 05-03-2019

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie

więcej

Nr 296/29/19 z dn. 05-03-2019

w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu

więcej

Nr 295/29/19 z dn. 05-03-2019

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 294/29/19 z dn. 05-03-2019

w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 293/29/19 z dn. 05-03-2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

więcej

Nr 292/29/19 z dn. 05-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z o.o.

więcej

Nr 291/29/19 z dn. 05-03-2019

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 290/29/19 z dn. 05-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.