Uchwały zarządu

Nr 988/58/19 z dn. 08-07-2019

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 987/58/19 z dn. 08-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 986/58/19 z dn. 08-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 985/58/19 z dn. 08-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.5) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 984/58/19 z dn. 08-07-2019

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 11/2019/RF-I-SE.433.1.3.2019.MJ z dnia 21 maja 2019 r.

więcej

Nr 983/58/19 z dn. 08-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz wydatkowania środków na organizację inauguracyjnego posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności w ramach projektu systemowego pn.: „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

więcej

Nr 982/58/19 z dn. 08-07-2019

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 10/2019/RF-I-SE.433.1.2.2019.MJ z dnia 21 maja 2019 r.

więcej

Nr 981/58/19 z dn. 08-07-2019

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m. st. Warszawy”

więcej

Nr 980/58/19 z dn. 08-07-2019

w sprawie dopłaty do kapitału spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.

więcej

Nr 979/58/19 z dn. 08-07-2019

w sprawie dopłaty do kapitału spółki Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.