Uchwały zarządu

Nr 1094/61/19 z dn. 25-07-2019

w sprawie wyboru laureata i przyznania Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

więcej

Nr 1093/61/19 z dn. 25-07-2019

w sprawie nagród finansowych dla laureatów XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

więcej

Nr 1092/61/19 z dn. 25-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze

więcej

Nr 1091/61/19 z dn. 25-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

więcej

Nr 1090/61/19 z dn. 25-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2019 r. na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

więcej

Nr 1089/61/19 z dn. 25-07-2019

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sokołowskim o udzielenie Województwu Mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim

więcej

Nr 1088/61/19 z dn. 25-07-2019

w sprawie przyznania bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

więcej

Nr 1087/61/19 z dn. 25-07-2019

w sprawie terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1086/61/19 z dn. 25-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

więcej

Nr 1085/61/19 z dn. 25-07-2019

w sprawie organizacji Mazowieckiego Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.